Հայաստանում կառուցվող յուրաքանչյուր շինության մեջ Արմավիրի մարզն իր մասնիկն ունի: Դա կարող է լինել օգտագործվող քարի, ավազի կամ խճի տեսքով: Մարզի տարածքում բազմաթիվ հանքավայրեր կան, որոնցից կարելի է առանձնացնել տուֆի, բազալտի, ավազակոպճային խառնուրդի, ավազի, անդեզիտի ու հրաբխային խարամի հանքավայրերը։ Ամեն օր Արմավիրի մարզից հանրապետության տարբեր բնակավայրեր են մեկնում շինարարական նյութերով բեռնված բազմաթիվ բեռնատարներ։ 

Բնական է, որ յուրաքանչյուր երկրում ընդերքի հարստությունն օգտագործվում է, սակայն անբնական է, որ հանքերը շահագործող տնտեսվարողները, գերազանցելով իրենց հատկացված հանքավայրի սահմանները, համայնքներին են թողնում անապատի վերածված ավերակներ ու ճահիճներ։

Ավելին >>