Արմավիր քաղաքի տարեվերջյան նիստի օրակարգի հարցերից մեկը վերաբերում է համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգին: Նշենք, որ սույն կարգով բնակիչների մասնակցությունը տեղական ՏԻ-ը սահմանվում է որպես համայնքում իրականացվող գործընթաց, որի միջոցով բնակիչները տեղեկացվում են ՏԻՄ գործունեության մասին և ուղղակի կամ անուղղակի ներգործություն են ունենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների վրա: ՏԻՄ քաղաքային համայնքի բնակիչների մասնակցության 11 կետից բաղկացած կարգը ստորև՝ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ