Արմավիրի մարզի հազարավոր գյուղացիներ հայտնվել են փաստի առաջ: Հավատալով էլիտար սերմացուի պատմությանը, փորձեցին շեղվել ավանդույթից ու օգտվել ՀՀ 2010-2014 թվականների ցորենի սերմնաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրից: