Համընդհանուր ներառական կրթությունն իր հետ բերեց մի շարք խնդիրներ,
որոնց պատճառով Արմավիրի մարզի բազմաթիվ ներառված երեխաներ,
հատուկ դպրոցներ հաճախելու հնարավորությունից զրկվելով, հայտնվեցին փողոցում:

ավելին >>