Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքում այս տարի ծիրանի բերքն անհամեմատ առատ է: Բերքի առատության հետ շատ են նաև իրացման խնդիրները: Ծիրանի ոչ մթերման, ոչ էլ շուկայական գները գյուղացուն չեն գոհացնում:
Լենուղիի այգետերերը հավաքվել, նստել ու հաշվարկ են արել, 60 դրամով մթերող կազմակերպություններին ծիրանը հանձնել անիմաստ են համարել: